:: دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 56-65 برگشت به فهرست نسخه ها
آنالیز خصوصیات شیمیایی ریز گردهای رسوب شونده شهر اهواز
غلامرضا گودرزی، نظام اصغری پور دشت بزرگ، ابوالفضل نعیم آبادی ، رضا قربانپور، محمد حیدری فارسانی، بایرام هاشم زاده، محمدجواد محمدی
چکيده:   (768 مشاهده)
مقدمه: طوفانهای گردوغباری که اغلب در مناطق خشک و نیمهخشک جهان روی میدهند حجم زیادی از ذرات معلق
را با خود حمل میکنند و ازاینرو بهعنوان یکی از مهمترین معضلات زیستمحیطی در مقیاسهای منطقهای و بینالمللی
تلقی میگردند که شناخت منشأ ورودی این گردوغبار، خصوصیات شیمیایی و عناصر موجود در این ذرات برای کنترل و
ارزیابی اثرات آنها بر سلامت جامعه مهم هست.
روش کار: این مطالعه طی سالهای 91 و 90 و در محل مرکز تحقیقات کشاورزی و دانشکده بهداشت شهرستان اهواز
طراحی گردید. در این مطالعه ذرات بر اساس روش رسوب سنج طی روزهای گردوغباری و عادی برداشت گردید. سپس
مقادیر غلظتهای فلزات سنگین و ترکیب شیمیایی ذرات در شهر اهواز در روزهای گردوغباری و عادی اندازهگیری شد.
جهت تعیین ساختار ذرات از آنالیزهای SEM ، XRD و جهت تعیین فلزات از دستگاه ICP_ MS استفاده شد.
یافتهها: نتایج نشان میدهد کانیهای اصلی گردوغبار ورودی به غرب ایران شامل کربناتها )کلسیت( و سیلیکاتها
)کوارتز( است و فاز فرعی کانیها نیز شامل دولویت میباشد. هرگاه منشأ ذرات شمال شرق عربستان یا نواحی داخلی عراق
در حوزه رسوبات تبخیری رودخانههای دجله و فرات باشد، نمونههای حاوی کانی ژیپس خواهند بود. سولفور، تیتانیوم،
منگنز و فسفر بیشترین مقدار را در بین عناصر دارا میباشند.
نتیجه گیری: مقایسه غلظت فلزات و عناصر در روزهای عادی و گردوغباری نیز غلظت بیشتر این ترکیبات را در روزهای
گردوغباری نشان میدهد و احتمالاً ناشی از تماس بیشتر این ذرات با آلایندههای صنعتی و شهری میباشد. در صورت
استنشاق این ذرات توسط ساکنین این منطقه میتواند یکی از مهمترین مخاطرات برای سلامت ساکنان نواحی غربی و
جنوب غربی ایران باشد
واژه‌های کلیدی: روش رسوب سنج ریزش ذرات اهواز فلزات سنگین
متن کامل [PDF 1380 kb]   (378 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها