:: دوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 9-14 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه نمایه توده بدنی با سلامت روانی و اعتماد به نفس در دختران: یک مطالعه مورد- شاهدی
سعید دعائی ، ناصر کلانتری ، نازنین مجیدی ، هانیه مالمیر
چکيده:   (401 مشاهده)
مقدمه: اضافه وزن و چاقی در دختران ایرانی شیوع بالایی دارد که میتواند زمینه ساز مشکلات بسیاری از جسمی و روانی
گردد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط شاخصهای تن سنجی با وضعیت سلامت روان و میزان اعتماد به نفس دختران
تهرانی بود.
روش کار: مطالعه حاضر به صورت مورد-شاهدی بر روی ۱۸0 دختر ۱3 تا ۱۸ سال ساکن تهران ) 47 دختر چاق/اضافه
وزن و ۱33 دختر با وزن نرمال( اجرا گردید. اندازه گیریهای تن سنجی شامل قد، وزن و شاخص توده بدنی با استفاده از
روشهای استاندارد انجام شد. وضعیت سلامت روان و میزان اعتماد به نفس دانش آموزان بترتیب با پرسشنامههای معتبر
سلامت عمومی ) GHQ) 2۸ سوالی و پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ سنجیده شد. آنالیز آماری نتایج حاصل از مطالعه
با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماری کای دو انجام شد.
یافتهها: میزان اختلالات سلامت روانی در گروه دختران چاق به طور معنی داری بالاتر از گروه دختران با وزن طبیعی
بود ) 00۱ / 0 > P(. همچنین 47 % از افراد چاق اعتماد به نفس کافی داشتند و 3۱ % از افراد نرمال دارای اعتماد به نفس
کافی بودند که این اختلاف از نظر آماری معنی داری نبود.
نتیجه گیری: اضافه وزن در دختران ایرانی با میزان سلامت روانی ارتباط عکس دارد. اگرچه به نظر میرسد چاقی ارتباطی
با کاهش اعتماد به نفس دختران ایرانی نداشته باشد. مطالعات طولی بیشتر با حجم نمونه بالاتر در این زمینه پیشنهاد
میشود تا ارتباط چاقی و اضافه وزن را با وضعیت شاخصهای روانی دختران ایرانی تبیین نماید
واژه‌های کلیدی: نمایه توده بدنی سلامت روان اعتماد به نفس دختران
متن کامل [PDF 723 kb]   (258 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۴XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها