:: دوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 21-29 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت از دیدگاه مدیران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
مصطفی آهنگری ، شادی حاجی خانی، سمیه حسام ، رسول آروین ، مهسا قاضی عسکر
چکيده:   (322 مشاهده)
مقدمه: اجرای فعالیت های ارتقای سلامت در بیمارستان، به کارایی بیمارستان،افزایش رضایت و کیفیت زندگی بیماران
و کارکنان،منجر می شود و وضعیت سازمان های سلامتی را در بازار رقابت سلامت بهبود می بخشد. در بیمارستان، ابتدا
بایستی عوامل مؤثر و استانداردها، تجربیات جهانی و نظر صاحب نظران، ابعاد مختلف این مساله مشخص، سپس برنامه
مناسبی برای ایجاد این بیمارستان ها ارایه شود. مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی بیمارستان
متعهد به ارتقای سلامت از دیگاه مدیران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی –همبستگی و کاربردی است. نمونه گیری در این مطالعه با توجه به حجم
محدود جامعه پژوهش )مدیران بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران( به روش سرشماری انجام شد. ابزار مطالعه،
پرسشنامه محقق ساخته ای بر 1 بخش شامل اطلاعات دموگرفیک و عوامل مؤثر بر اجرای طرح بیمارستان های ارتقادهنده
سلامت می باشد که بین حجم نمونه توزیع شد و در مرحله بعد جهت تحلیل داده ها، از آزمون های آماری توصیفی و
آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 28 استفاده شد.
یافتهها: براساس بررسی به عمل آمده در هریک از ابعاد موضوع پژوهش، بالاترین امتیاز به مواردی همچون ذکر مفهوم
ارتقای سلامت در رسالت و اهداف بیمارستان، ارزیابی بیماران در معرض خطر، خودمدیریتی بیماران، مشارکت پرسنل
درمراقبت و درمان، تنظیم جلسات با سایر بیمارستان های اجرا کننده این برنامه تعلق داشت.
نتیجه گیری: باتوجه به یافته های پژوهش، به منظور اجرای موفق بیمارستان های ارتقادهنده سلامت، باید مواردی مانند
توجه به مداخلات ارتقای سلامت، رضایت بیمار، و سواد سلامتی برای ارتقای سلامت مدنظرقرارگیرد. با توجه به اینکه
وظیفه بیمارستان فراتر از ارایه خدمات تخصصی و بالینی می باشد، برنامه ریزی در خصوص ارایه خدمات پیشگری و
بهداشتی کلیدی ترین وظایف ارتقای سلامت در آنها است.
واژه‌های کلیدی: استاندارد بیمارستان ارتقادهنده سلامت
متن کامل [PDF 828 kb]   (155 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۴XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها