:: دوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 36-45 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون فتوشیمیایی بر پایه پراکسید هیدروژن ) UV/HP ( درحذف سم پاراکوات از محیطهای آبی
مجید کرمانی ، سیده نسترن اسدزاده ، مهدی فرزادکیا ، میترا غلامی
چکيده:   (346 مشاهده)
مقدمه: حدود 04 درصد از تولیدات آفت کش ها در جهان مربوط به علف کش ها میباشد. علف کش ها یکی از مهمترین
آلودگی اکوسیستمهای آبی میباشد. پاراکوات علف کشی از دسته بی پیریل، غیرانتخابی و حلال در محلولهای آبی است.
هدف از این مطالعه بررسی کارایی میزان تجزیهپذیری علفکش پاراکوات با استفاده از فرایند UV/HP است.
روش کار: در مطالعه حاضر اثر متغیرها شامل غلظت اولیه سم، زمان تماس، pH ، غلظت H2O2 بر روی حذف پاراکوات
غلظت پاراکوات باقیمانده با استفاده از دستگاه ¬. در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت HPLC اندازهگیری
شد. میزان معدنیسازی درشرایط بهینه از طریق سنجش میزان حذف TOC طبق روش B 5310 استاندرد متد
اندازهگیری شد.
یافتهها: در این مطالعه، بازده بهینه حذف پاراکوات توسط فرایند UV/HP در غلظت پراکسیدهیدروژن 66 میلی مولار،
5 = pH و غلظت اولیه پاراکوات 25 میلی گرم بر لیتر در زمان واکنش 124 دقیقه 75 / 87 درصد به دست آمد. علاوه بر
این در شرایط بهینه 29 / 77 درصد از کل کربن آلی حذف شد. دادهها از مدل سینتیکی درجه اول تبعیت داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به افزایش استفاده از اشعه فرابنفش در فرایندهای تصفیه آب و بازده قابل قبول فرایند UV/HP برای حذف آلاینده پاراکوات، پس از آنالیزهای سود-هزینه، استفاده از این روش برای حذف پاراکوات قابل پیشنهاد است .
فرایندهای ) UV/HP ( با در نظر داشتن اهداف تصفیه و استانداردهای موجود جهت تخلیه پساب، میتوانند بهعنوان پس
تصفیه و یا تصفیه نهایی پساب بهکار گرفته شوند.
واژه‌های کلیدی: آفتکش پاراکوات اکسیداسیون پیشرفته ( UV/HP
متن کامل [PDF 875 kb]   (301 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۴XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها