:: دوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 59-64 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی شاخصهای رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی شمال شرق کشور
سید رضا آل طه ، نگین جباری ، کیومرث نیاز آذری
چکيده:   (340 مشاهده)
مقدمه: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، به عنوان نهادهای دانش محور نقش کلیدی در توسعۀ کشورها دارند و عملکرد آنها در حوزههای
مختلف باید ارزیابی شود. رتبه بندی یکی از ابزارهای ارزیابی عملکرد، رقابتپذیری و موفقیت دانشگاهها به شمار میآید. رتبهبندیای
مطلوب است که برگرفته از رسالتهای کلیدی نظام آموزش عالی باشد بهگونهای که با اجرای آن، شاهد تغییر رفتار مؤسسات در مسیر
اهداف کلان باشیم. هدف از بررسی مقاله حاضر شناسایی شاخصهای رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی شمال شرق کشور میباشد.
روش کار: در این مقاله، به شناسایی شاخصهای رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی شمال شرق کشور پرداختیم که از 115 گزاره 27
کد اصلی استخراج و کدها در 7 محور گروهبندی شدند. برای رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی کارکردهای اصلی در نظر گرفته شده است
برای انتخاب معیارهای مناسب بر اساس تحلیل محتوا صورت گرفته و مهمترین مفاهیم هر معیار معرفی گردید. نوع مطالعه مقاله حاضر
مطالعه کیفی میباشد.
یافتهها: نتایج بررسی نشان میدهد که نظامهای رتبهبندی موجود جامع نبوده و عمدتاً با مشکلاتی در زمینههای کیفیت، وزن معیارها،
عدم رعایت استانداردها مواجه هستند، نتایج نهایی پژوهش نشان میدهد تاثیرگذارترین کدهای هر معیار به ترتیب استانداردسازی، عوامل
آموزش، شاخص حاکمیتی، پژوهش، شاخص توسعه کیفی بوده است.
نتیجه گیری: نتایج نهایی پژوهش نشان میدهد تاثیرگذارترین کدهای هر معیار به ترتیب استانداردسازی، عوامل آموزش، شاخص
حاکمیتی، پژوهش، شاخص توسعه کیفی بوده است.
واژه‌های کلیدی: رتبه بندی شاخص علوم پزشکی استانداردسازی توسعه کیفی
متن کامل [PDF 610 kb]   (254 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۴XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها