:: دوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 72-85 برگشت به فهرست نسخه ها
مروری بر انواع نانوسلولز و کاربردهای آن در پزشکی
سیده مهسا موسوی لنگری ، مریم نیکزاد ، سید علی اصغر قریشی ، مائده السادات محمدی
چکيده:   (362 مشاهده)
مقدمه: نانوسلولز، یک ماده طبیعی منحصربهفرد استخراج شده از مواد لیگنوسلولزی است که در سالهای اخیر به دلیل خواص فیزیکی،
شیمیایی و زیستی قابلتوجهاش نظیر زیستسازگاری، زیستتخریبپذیری و سمیت کم، توجه محققین زیادی را برای کاربردهای پزشکی
به خود جلب کرده است. هدف مطالعه حاضر مروری بر انواع نانوسلولز و کاربردهای آنها در پزشکی اعم از دارورسانی، مهندسی بافت،
ایمپلنت و کاشت مواد جایگزین در بدن و مواد ضدباکتری میباشد.
روش کار: تحقیق حاضر به روش مروری و با جستجوی واژههای کلیدی در اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی Scholar Google ، Direct Science ، Wiley Online Library ، PubMed و Springer به زبان انگلیسی انجام شده است. در مجموع به تعداد 300 مقاله
کامل و چکیده مقاله به دست آمد که پس از بررسی عناوین، چکیده و مقدمه مقالات، تعدادی از آنها به دلیل عدم ارتباط با اهداف مطالعه
حذف گردید. در نهایت منابع واجد شرایط انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتهاند.
یافتهها: بطورکلی سه نوع نانوسلولز، یعنی نانوالیاف سلولزی، نانوکریستالهای سلولزی و سلولز باکتریایی، معرفی شدهاند که وجود آنها
در فرآوردههای پزشکی سبب بهبود خواص مکانیکی و زیستی، کاهش سمیت و ... میشود. علیرغم تولید چندین محصول موفق برپایه این
مواد در دهه گذشته، انتظار میرود در سالهای آینده پیشرفتهای قابلتوجهی از مواد سلولزی بهکار برده شده در زیست پزشکی مشاهده
شود. بهطورکلی، ایجاد روشهای آمادهسازی مطمئن و قابل تکرار جهت تولید مواد سلولزی زیستسازگار با خواص معین و کنترل شده،
عاملدار کردن سطح و پراکندگی در مواد، بمنظور پیشرفتهای بیشتر مواد سلولزی در داروسازی و پزشکی مورد نیاز است.
نتیجه گیری: در میان انواع مختلف نانوسلولز، سلولز باکتریایی به دلیل سمیت سلولی کم و تخلخل بالا در سالهای اخیر بطور گسترده
در کاربردهای زیستپزشکی بکار برده شده است.
واژه‌های کلیدی: نانوسلولز دارورسانی مهندسی بافت مواد ضدباکتری ترمیمکنندههای زخم
متن کامل [PDF 1403 kb]   (564 دریافت)    
نوع مطالعه: مقالات مروری | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۵XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها