:: دوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 86-91 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تکوین جنین دو سلولی موش پس از هم کشتی با فیبروبلاستهای جنین موش و انسان
حسن پاهنگ ، سید نورالدین نعمت اللهی ماهانی
چکيده:   (300 مشاهده)
مقدمه: سیستمهای هم کشتی جنین نشان دادند سلولهای مغذی فواید موثری در تکامل جنین قبل از لانه گزینی دارد. در مطالعه حاضر
تاثیرات هم کشتی جنین دو سلولی موش با فیبروبلاست های جنین موش ) MEF ( و فیبروبلاست های جنین انسان ) HEF ( در دوره
قبل از لانه گزینی مقایسه شد.
روش کار: جنینهای دوسلولی موش که از لوله رحم موشهای Balb / C استخراج شده بودند به طور اتفاقی به سه گروه زیر تقسیم شدند:
جنینهای گروه کنترل ) G1 ( به تنهایی و جنینهای گروه آزمون اول ) G2 ( با فیبروبلاستهای جنینی موش وجنین های گروه آزمون دوم
( G3 ( با فیبروبلاستهای جنینی انسان هم کشتی شدند. همه جنینها در محیط کشت MEM- α و در شرایط استاندارد انکوباتور زیر
پارافین مایع کشت شدند و ارزیابی جنینها تا مرحله خروج از رونا پلوسیدا ) hatching stage ( انجام شد و نتایج با آزمونهای آماری
Mann-Whitney و T-Test آنالیز شد و در همه آزمونها 15 / 1 ≤ P حد معنی داری در نظر گرفته شد.
یافتهها: نتایج نشان داد میزان بلاستولاسیون و خروج از زونا پلوسیدا در جنینهای گروه G2 به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل
افزایش یافت. ولی جنینهایی که در گروه G3 کشت شده بودن اختلاف معنی داری با گروه کنترل نشان ندادند به نظر میرسد
فیبروبلاستهای جنین موش با حذف استرس اکسیداتیو و تنظیم متابولیسم سلولی، جنینهای دو سلولی موش را در برابر شرایط نامساعد
ازمایشگاه محافظت میکند.
نتیجه گیری: تکامل جنین دو سلولی موش با استفاه از تک لایه فیبروبلاستی جنینی موش در سیستم هم کشتی و در محیط آزمایشگاه
نسبت به فیبروبلاستهای جنینی انسان بهتر است.
واژه‌های کلیدی: جنین دوسلولی هم کشتی فیبروبلاست جنینی موش فیبروبلاست جنینی انسان
متن کامل [PDF 722 kb]   (112 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۵XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها