:: دوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 92-97 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی تأثیر آموزش در ارتقاء فرهنگ ایمنی در استفاده از وسایل حفاظت فردی
پروین سپهر
چکيده:   (855 مشاهده)
مقدمه: ارتقائ فن آوری، حضور نیروی انسانی در محیطهای صنعتی پررنگتر گردیده است. لذا احتمال مخاطرات و حوادث نیز بیشتر
گردید. اهمیت اجرای اصول ایمنی و نیاز به فرهنگ ایمنی بیشتر گردیده است. این مطالعه تأثیر آموزش در ارتقاء فرهنگ ایمنی در استفاده
از وسایل حفاظت فردی در صنعت ریخته گری ارزیابی شده است.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده که در سال 0222 شروع گردیده است در این مطالعه ابتدا سطح فرهنگ ایمنی افراد
در ابعاد دوازده گانه با پرسشنامه مورد نظر بررسی گردید. اقدامات آموزشی با برگزاری کلاسهای آموزشی و مدیریتی اجرا شده میزان اثر
بخشی مداخلات بصورت مطالعه قبل و بعد با استفاده از آزمونهای آماری مانند تی تست زوجی و همبستگی و نرم افزارهای SPSS19 و
EXCEL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافتهها: میانگین نمره فرهنگ ایمنی کلیه افراد 922 بدست آمده است. از ابعاد دوازده گانه فرهنگ ایمنی، نمره استفاده از وسایل حفاظت
فردی 90 / 91 نامطلوب بوده است. آموزش ایمنی با کسب نمره 19 / 02 کمتر از نمره مطلوب بوده است. نمره استفاده از وسایل حفاظت
فردی و آموزش ایمنی بعد از انجام مداخلات به سطح مطلوب رسید. میانگین نمره فرهنگ ایمنی بعد از مداخله 900 شده است. میزان اثر
بخشی آموزش با مقدار احتمال ) 102 / 1 = P ( نشان دهنده بهبود شرایط بوده است.
نتیجه گیری: مداخلات آموزشی ازجمله برگزاری کلاسهای آموزشی با حذف شرایط ناایمن در سازمان میتواند باعث بهبود و ارتقا سطح
فرهنگ ایمنی گردد.
واژه‌های کلیدی: فرهنگ ایمنی وسایل حفاظت فردی آموزش مداخله
متن کامل [PDF 799 kb]   (359 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۵XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها