:: دوره 10، شماره 4 - ( زمستان 1397 ) ::
جلد 10 شماره 4 صفحات 90-99 برگشت به فهرست نسخه ها
برآورد بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت ویژه نوزادان با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ) ABC )
زهرا رحمانیه ، امین قاسم بگلو ، خلیل علی محمدزاده
چکيده:   (2111 مشاهده)
مقدمه: یکی از هدفهای هر نظام، مدیریت هزینه و هزینهیابی برای کمک به سازمانها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در
محیط رقابتی است. هدف این تحقیق محاسبه بهای تمام شده خدمات بخش NICU بیمارستان بنت الهدی بجنورد با استفاده از
روش ABC میباشد.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی میباشد که به صورت مقطعی و گذشته نگر جهت تعیین بهای تمام شده روز بستری
بیمارستان بنت الهدی بجنورد در سال 9214 به روش هزینه یابی برمبنای فعالیت انجام گرفته است. ابزار گردآوری دادهها مشاهده،
مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک، و صورتهای مالی موجود در بیمارستان بوده است، پس از تعیین هزینههای هر مرکز فعالیت برای
برآورد سهم هزینههای سایر بخشها در مرکز فعالیت ان آی سی یو از روش تسهیم مستقیم هزینهها استفاده شده است.
21 ریال /313/143/ یافتهها: محاسبات انجام شده نشان داد که بهای تمام شده خدمات بخش ان آی سی یو بیمارستان برابر با 461
9 درصد / 16 درصد هزینهها مربوط به هزینه جبران خدمت کارکنان، 55 / 92 درصد از هزینههای بیمارستان است. که 54 / معادل با 6
4 درصد هزینهها / 39 درصد هزینهها مربوط به هزینه سربار غیرمستقیم و 01 / هزینهها مربوط به هزینههای مواد و ملزومات مصرفی، 35
مربوط به هزینههای سربار مستقیم است. بهای تمام شده یک روز تخت اشغالی این بخش 0،641،144 ریال محاسبه گردید.
نتیجهگیری: قسمت عمده بهای تمام شده خدمات بخش ان آی سی یو هزینه خدمات کارکنان میباشد، با استفاده بهینه از کارکنان
و منابع، بهره وری افزایش و ارائه خدمات بیشتر میشود، لذا بکارگیری الگوی مصرف صحیح مواد و ملزومات مصرفی میتواند تأثیر
زیادی بر کاهش قیمت تمام شده خدمات داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت ویژه نوزادان هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) هزینههای بیمارستان
متن کامل [PDF 1350 kb]   (673 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: 1397/12/26 | پذیرش: 1397/12/26 | انتشار: 1397/12/26XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 4 - ( زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها