:: دوره 11، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 11 شماره 3 صفحات 1-4 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر ضد میکروبی عصارههای مختلف گل محمدی ) Rosa damascena ( بر باکتری اشرشیاکلی
سپیده غلامی ، هدیه رحیم پور جهانی، ندا بخش آبادی، رضا بشارتی
چکيده:   (720 مشاهده)
مقدمه: به علت مقاومت میکروارگانیسمها در برابر آنتی بیوتیک ها، استفاده از گیاهان دارویی بعنوان جایگزین مناسب، امری مهم و
ضروری میباشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی خاصیت ضد میکروبی عصارههای آبی، اتانولی و استونی گل محمدی بر روی
باکتری اشرشیاکلی به عنوان یکی از شایعترین باکتریهای بیماری زا میباشد.
روش کار: عصاره گیری به روش خیساندن انجام گرفته و برای تعیین خاصیت ضدمیکروبی عصارههای مختلف گل محمدی نسبت به
باکتری Escherichia coli ا ز روش انتشار در آگار و حداقل غلظت مهارکنندگی ) Minimum inhibitory concentration ( استفاده
گردید.
یافتهها: نتایج نشان داد که عصاره اتانولی اثر ضدمیکروبی بیشتری نسبت به سایر عصارهها دارد. قطر هاله و حداقل غلظت مهارکنندگی
برای عصاره اتانولی گل محمدی به ترتیب برابر mm 21 و mg/ml 25 میباشد. عصاره آبی گل محمدی نسبت به باکتری مورد
مطالعه فاقد خاصیت ضد میکروبی بوده است.
نتیجهگیری: با توجه به مشخص شدن خاصیت ضد میکروبی عصاره اتانولی گل محمدی در این پژوهش؛ میتوان با انجام تحقیقات
بیشتربا استفاده بالینی از این عصاره به درمان عفونتها کمک نمود.
واژه‌های کلیدی: عصاره گل محمدی خاصیت ضدمیکروب اشرشیاکلی
متن کامل [PDF 1491 kb]   (236 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

Ethics code: IR.NKUMS.REC.1398.058XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها