:: دوره 12، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 27-33 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر پلاسماهای تهیه شده از کیسه های خون طی هفته های مختلف بر میزان تولید مالون دی آلدهید ( MDA ) و نیتریک اکساید ( NO ) از سلولهای تک هسته ای خون محیطی در شرایط آزمایشگاهی
علیرضا عباسپور ، سعید برزگر ، حسن نامدار احمدآباد ، شیما شکری ، حمید سورگی
چکيده:   (831 مشاهده)
مقدمه: ما در مطالعه حاضر اثر پلاسمای جمع آوری شده از کیسههای خون فشرده در هفتههای مختلف پس از اهدا را بر سلولهای
تک هستهای خون محیطی ) PBMCs ( مورد بررسی قرار دادیم.
روش کار: در این مطالعه تجربی پلاسما از 20 کیسه خون فشرده طی هفتههای اول، دوم، چهارم و پنجم پس از اهدا تهیه شد.
سلولهای تک هستهای خون محیطی نیز از دیگر دهندگان سالم جدا شده و با غلظتهای مختلف پلاسمای تهیه شده در آزمایشگاه
تیمار شدند. میزان نیتریک اکساید و مالون دی آلدهید در مایع رویی کشت به ترتیب با استفاده از واکنشهای گریس و اسید
تیوباربیوتوریک تعیین گردید و میزان فعالیت سلولها با استفاده از روش MTT مشخص شد. از نرم افزار گراف پد پریزم نسخه 5
برای آنالیزآماری اطلاعات استفاده شد.
یافتهها: نتایج ما نشان داد که پلاسماهای تهیه شده از کیسههای گلبول قرمز فشرده در طی هفتههای ابتدایی میزان فعالیت
سلولهای تک هستهای خون محیطی و تولید نیتریک اکساید از آنها را افزایش میدهد. ما همچنین دریافتیم پلاسما بسته به زمان
تهیه و غلظت استفاده شده اثرات متفاوتی بر رهاسازی مالون دی آلدهید از سلولهای تک هستهای خون محیطی دارد.
نتیجه گیری: ما دریافتیم که پلاسمای تهیه شده از سلولهای تک هستهای خون محیطی بسته به غلظت و طول مدت نگهداری
کیسه خون میتوانند اثرات مهاری یا تحریک کنندگی ایمنی بر سلولهای تک هستهای خون محیطی داشته باشند.
واژه‌های کلیدی: انتقال خون مالون دی آلدهید نیتریک اکساید پلاسما سلول تکهستهای خون محیطی
متن کامل [PDF 2072 kb]   (278 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: 1399/4/8 | پذیرش: 1399/4/8 | انتشار: 1399/4/8

Ethics code: IR.NKUMS.REC.1398.066XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها