:: دوره 12، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 57-62 برگشت به فهرست نسخه ها
شیوع انواع شکاف لب و کام و عوامل مرتبط باآن در نوزادان متولد شده در استان خراسان شمالی سال 1395 - 1396
یاسمن بزرگ نیا ، شاهین مافی نژاد ، مینا مرادی
چکيده:   (840 مشاهده)
مقدمه: شکاف کام و/یا لب شایعترین نقص مادرزادی ناحیه سر و گردن میباشد. علت شکاف چند فاکتوری و عوامل ایجاد کننده آن
به طور کامل شناخته شده نمیباشد. شکاف کام میتواند به صورت یک طرفه یا دو طرفه همراه با یا بدون شکاف لب باشد. حدود % 60
از افراد دارای شکاف لب دارای شکاف کام نیز هستند. طبق آمار موجود بروز شکافهای کام و/یا لب 1 مورد از هر 700 تولد است.
روش کار: برای انجام این مطالعه تمامی بیمارستانهایی که در استان خراسان شمالی دارای بخش زنان و زایمان و نوزادان بودند
بررسی شد. ابتدا پروندهی نوزادان متولد شده دارای شکاف لب و کام را در سالهای 1396 - 1395 استخراج کرده، سپس با والدین آنها
تماس گرفته تا برای معاینه به کلینیک مراجعه و پرسشنامه لازمه را پر کنند. دادههای جمع آوری شده در نرم افزار 23 SPSS وارد
و آنالیز صورت گرفت.
یافتهها: از بین 31724 زایمان صورت گرفته، تعداد 22 مورد شکاف کام و/یا لب وجود داشته است. در مجموع در دختران 15 مورد
و در پسران 7 مورد شکاف کام و/یا لب مشاهده شد که از نظر آماری اختلاف معنادار نداشتند. مادران نوزادان دارای شکاف دهانی بر
اساس مصرف دارو طی بارداری اختلاف معنادار نداشتند. همچنین رتبه تولد و سن مادر نیز ارتباطی با بروز شکافهای دهانی نداشتند.
نتیجه گیری: در این مطالعه شیوع شکافهای دهانی در طول سالهای 1396 و 1397 در استان خراسان شمالی 69 / 0 در 1000
تولد بود. در این مطالعه میان بروز شکافهای کام و/یا لب و جنسیت ارتباطی دیده نشد.
واژه‌های کلیدی: شکاف کام شیوع ناهنجاری مادرزادی
متن کامل [PDF 951 kb]   (313 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: 1399/4/8 | پذیرش: 1399/4/8 | انتشار: 1399/4/8

Ethics code: IR.NKUMS.REC.1397.092XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها