:: دوره 6، شماره 2 - ( تابستان 93 1393 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 297-305 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه طرحواره های هیجانی و باورهای فراشناختی با افسردگی در مراجعه کنندگان به مراکز خدمات روانشناختی ومشاوره ایی شهرستان تربت جام
سعید دشتبان جامی1، محمد حسین بیاضی1، حسین زعیمی2، سید کاوه حجت 3
1- ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
3- مرکز تحقیقات اعتیاد وعلوم رفتاری
چکيده:   (2278 مشاهده)

چکیده زمینه و هدف: افسردگی یکی از شایع ترین بیماریهای دنیا می باشد. اغلب افراد افسرده در بیان و ابراز احساسات خود دچار مشکل هستند. روانشناسان معتقدند وجود هیجانات منفی و نگرش شناختی خاص انها به زندگی می تواند هم در ایجاد افسردگی و هم تشدید ان دخالت داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی و طرحواره های هیجانی با افسردگی انجام شد. مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی- همبستگی، 120 نفر(60 مرد و60 زن) از بین افراد مراجعه کننده به مراکز خدمات روان شناختی و مشاوره ای شهر تربت جام، به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به پرسشنامه های افسردگی بک (BDI)، باورهای فراشناختی ولز و کاترایت- هاتون (MCQ- 30) و طرحواره های هیجانی لیهی (LESS) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و با نرم افزار19 SPSS و ضریب اطمینان 99 درصد تحلیل شد. یافته ها: بین باورهای فراشناختی (باورهای مثبت درباره نگرانی و خود آگاهی شناختی) و طرحواره های هیجانی (طرحواره های تایید، طول مدت احساسات قوی، عقلانیت - ضدهیجانی و طرحواره توافق عمومی) با افسردگی در سطح 01/ 0 p ≤ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رگرسیون گام به گام نشان داد، اثر باور فراشناختی خودآگاهی شناختی و پنج طرحواره هیجانی (طرحواره های تایید، سرزنش، توافق عمومی و قابل درک بودن و گناه)، به میزان2/71 افسردگی را پیش بینی می کنند. نتیجه گیری: مفهوم طرحواره نقش مهمی را در درمان افسردگی اساسی بازی می کند. اهمیت محیط اجتماعی و دلبستگی ایمن در افسردگی باعث شده است؛ که به تمایز بیشتری در مورد نوع طرحواره نیاز داشته باشیم و به موضوعات بین فردی و رشدی در شکل گیری و تداوم طرحواره بیشتر توجه کنیم.

واژه‌های کلیدی: واژه های کلیدی: باورهای فراشناختی، طرحواره های هیجانی، افسردگی
متن کامل [PDF 221 kb]   (503 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 2 - ( تابستان 93 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها