راهنمای نویسندگان

 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نشریه‌ی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است که در سطح ملی به صورت الکترونیکی با هدف ارایه نتایج پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی به صورت فصلنامه منتشر می‌گردد.

فرآیند بررسی مقاله:
به مقالاتی ترتیب اثر داده خواهد شد که مطابق راهنمایی نویسندگان تنظیم و از طریق سایت مجله ارسال شده باشد. اگر در مقاله‌ی وصول شده تمام نکات مربوط به فرمت مقاله‌نویسی رعایت شده باشد و مورد تأیید دفتر مجله قرار گیرد، مقاله طبق فرآیند ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
 • طرح مقاله در جلسه هیئت تحریریه، تایید عنوان و انتخاب داور
 • پیگیری داوری ها توسط دفتر مجله و ارسال نتایج داوری به نویسنده مسئول
 • رفع اشکالات موجود توسط نویسنده مسئول و بررسی داور نهایی
 • اعلام نظر داور نهایی به نویسنده
 • مطرح شدن نظر داور نهایی و اصلاحیه نهایی در جلسه هیئت تحریریه و تصمیم گیری در مورد چاپ یا رد کردن مقاله
 • اعلام بر پذیرش یا عدم پذیرش مقاله به نویسندگان

از پژوهشگران ارجمندی که تمایل دارند مقاله آنها در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی درج گردد، درخواست می‌شود نکات زیر را در مقالات ارسالی رعایت فرمایند:
۱- رعایت موازین اخلاق پزشکی، حریم خصوصی آزمودنی های پژوهش و رازداری از اطلاعات شخصی بیماران، مهم ترین مواردی است که باید به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود.
۲- ارسال نامه‌‌ی امضای نویسندگان (فرم تعهدنامه) مقاله که به امضای تمام نویسندگان رسیده باشد. در این نامه،‌ نویسندگان متعهد می شوند مقاله ارسالی به زبان فارسی یا انگلیسی در هیچ مجله داخلی یا خارجی به چاپ نرسیده است و یا در دست بررسی نمی باشد و تمام مطالب درج شده مورد تایید نویسندگان می باشد. نویسندگان متعهد می شوند تا زمان دریافت پاسخ نهایی از مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، مقاله برای نشریه‌ای دیگر ارسال نخواهد شد. ضروری است اگر چکیده مقاله قبلاً در همایش‌های مجامع علمی ارائه شده باشد، مراتب با ذکر تاریخ و مشخصات کامل همایش و مجمع علمی اعلام گردد.
۳- داشتن کد اخلاق و شماره طرح پژوهشی برای آغاز فرایند بررسی مقاله ضروری است.
۴- ضروری است مقاله به زبان فارسی روان و با رعایت قواعد دستوری نوشته شود. تا حد امکان معادل‌ فارسی اصطلاحات ذکر شود و در مواقع ضروری، معادل لاتین در پرانتز جلو لغت نوشته شود.

۵- مقاله‌های قابل پذیرش برای چاپ در مجله‌ی مذکور شامل مقاله‌های پژوهشی ، مقاله مروری نظام‌مند ، مقاله کوتاه، نامه به سردبیر، گزارش مورد و گزارش موارد نادر می‌باشد.
۶- نویسندگان باید با ثبت نام در سایت (http://Journal.nkums.ac.ir) مقاله خود را به صورت online ارسال نمایند.
۷- اصل مقاله باید با نرم افزار Word (۹۷-۲۰۰۷) در اندازه ، با حاشیه‌گذاری مناسب، با فونت و اندازه‌ی حروف به ترتیب زبان فارسی (بی- نازنین شماره‌ی ۱۲) و برای زبان انگلیسی Times New Roman) شماره‌ی ۱۱) تایپ شود. عنوان مقاله با فونت تیتر ۱۶ و سر تیترها پر رنگ (Bold) باشند.
۸- مقاله‌های ارسالی پس از بررسی در شورای تایید عنوان و ارزیابی داوران و انجام اصلاحات توسط نویسنده، مجدداً توسط داوران تایید می‌گردد.
 هیأت تحریریه در پذیرش، رد و انجام اصلاحات جزیی یا ویرایش علمی و ادبی مقاله آزاد است. مسئولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده‌ی نویسندگان مقاله می‌باشد و حقوق معنوی مقالات برای نویسندگان محفوظ است.مسئولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر محققان در مقاله نیز بر عهده‌ی نویسنده مسئول می‌باشد.
۹- در نظر گرفتن این اصل که انجام تحقیق مستلزم کار گروهی است، با دقت کامل نسبت به درج نام و نام خانوادگی پژوهشگران به ترتیب سهم مشارکت اقدام گردد.
۱۰- مقاله‌های تحقیقی جدید در اولویت پذیرش و چاپ قرار دارد.
۱۱- در مقالات مروری، نویسندگان باید حداقل سه مقاله منتشر شده در زمینه مربوط به مقاله ارسالی خود را در قسمت منابع ارائه دهند.
۱۲- مقاله‌های پژوهشی (Original article) و مروری (Systematic review article) از بخش‌های زیرین تشکیل می شوند:
صفحه عنوان، چکیده فارسی، چکیده انگلیسی، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع .
۱۳مقاله‌های  مروری (Narative review article) از بخش‌های زیرین تشکیل می شوند:

صفحه عنوان، چکیده گرافیکی (غیراجباری)، چکیده فارسی، چکیده انگلیسی، مقدمه، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع .
 • صفحه عنوان: شامل عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی، نام و درجه‌ی علمی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب اولویت و تعیین نویسنده‌ی مسئول، نشانی پستی و شماره‌ تلفن‌های همراه، محل کار، نمابر و پست الکترونیکی نویسنده‌ی مسئول باشد.
توجه: از ذکر عبارات اختصاصی در عنوان مقاله اجتناب شود.
 • چکیده فارسی: شامل عنوان کامل مقاله، چکیده‌ی فارسی با حداکثر ۲۵۰ واژه و به تفکیک دارای قسمت‌های مقدمه، روش کار، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و ۳ تا ۵ واژه‌ی کلیدی از واژه‌‌های فهرست Mesh است. مقالات گزارش ‌موردی شامل چکیده‌ی غیر سازمان ‌یافته حداکثر تا ۱۰۰ کلمه (فارسی و انگلیسی)، واژگان کلیدی، مقدمه، گزارش مورد، بحث و نتیجه‌گیری خواهد بود.
 • چکیده انگلیسی: اجزای این بخش مانند چکیده فارسی است و باید شامل قسمت های Introduction  ، Method، Results، Conclusion و Key words باشد. مطابقت چکیده فارسی و انگلیسی الزامی می باشد.
 • مقدمه: بیان‌کننده‌ی هدف تحقیق، اهمیت و ضرورت موضوع و چکیده‌ای از مطالعات مرتبط با تحقیق می‌باشد و نباید شامل یافته ها و یا بحث در مورد موضوع باشد.
 • روش کار: شامل نوع مطالعه، چگونگی انتخاب نمونه‌ها و کنترل آن‌ها، توضیح روش‌کار به طورکامل، روش گرد آوری اطلاعات، ابزار گرد آوری اطلاعات، مواد و ابزارهای آزمایشگاهی، نحوه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها و نام آزمون‌های آماری مورد استفاده می‌باشد.
                                         اگر از دستگاه خاص استفاده شده است نام و آدرس شرکت سازنده دستگاه در داخل پرانتز ذکر شود.
                                         اگر از روشی استفاده شده که قبلا مورد استفاده بوده است منبع روش مذکور آورده شود.
                                        اگر از روشی برای بار اول استفاده می گردد اطلاعات کافی در مورد آن روش برای استفاده دیگر محققان داده شود.  
                                        در مواردی که از دارو مواد شیمیایی استفاده شده است، نام ژنریک، دوز و روش تجویز آن ذکر شود.
                                          ملاحظات اخلاقی باید در این قسمت ذکر شوند.
 • یافته‌ها: یافته‌ها باید به صورت متن، جداول، نمودار یا تصاویر به ترتیب ارایه شده در متن باشد. داده های جداول، نمودار یا تصاویر نباید در متن دوباره تکرار شود. محل آنها در انتهای مقاله بعد از رفرنس ها بوده و حتماً در متن آدرس داده شود. اصل نمودارها و منحنی‌ها به زبان فارسی تنظیم شود. عنوان جداول در قسمت بالای آن و عناوین شکل ها و نمودارها در پایین آن‌ها نوشته شود. تعداد اشکال و جداول نباید در کل از ۶ مورد تجاوز کند. در این قسمت باید صرفاً یافته های پژوهش قید گردند و از بیان قسمت های مربوط به مقایسه مطالعات مختلف، بررسی متون، مقدمه، بحث و غیره در این قسمت خودداری گردد.
 • بحث: شامل تفسیر یافته‌ها، مقایسه‌ی یافته‌ها با یافته‌های سایر مطالعات مشابه و محدودیت‌های پژوهش می باشد. اطلاعات جزیی نباید در این قسمت تکرار شود. اگر فرضیه‌ای در مقاله مطرح شده است در این قسمت باید در مورد رد یا قبول آن توضیح داده شود.
 • نتیجه گیری: در پایان، مقاله بایستی به صورت بند های مشخص که شامل نتیجه گیری و پیشنهاد ها باشد، جمع بندی گردد.
 • تشکر و قدردانی: از کلیه‌ی افراد یا سازمان‌هایی که در تدوین مقاله، گردآوری مطالب یا کمک های مالی و یا فنی همکاری نموده‌اند تشکر به عمل ‌آید. کد اخلاق و کد طرح پژوهشی مربوطه لازم است در این قسمت ذکر گردد.
 • منابع:
                          به اطلاع نویسندگان گرامی می رساند پذیرش اولیه مقالات تنها در صورتی انجام می پذیرد که منابع آن در قالب استاندارد مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی آماده شده باشد.
در مورد نگارش منابع، رعایت موارد زیر الزامی است:
 • همه منابع مورد استفاده (چه فارسی و چه انگلیسی)، باید به زبان انگلیسی و به سبک وَنکووِر تایپ شود. ترتیب ذکر منابع در فهرست منابع، بر اساس شماره گذاری موجود در متن مقاله می باشد. شماره مورد نظر باید بلافاصله پس از ذکر مطلب در داخل براکت [ ] آورده شود. اگر اصل مقاله فارسی بوده است عبارت [Article in Persian] در انتهای منابع افزوده شود.
 • نام مجلات باید به صورت اختصار مطابق با الگوی Index Medicus باشد.
 • نام خانوادگی نویسندگان در ابتدا و اولین حرف نام ایشان با یک فاصله تایپ شود.
 • نام نویسندگان با کاما " , " از هم جدا شود. از کلمه " and " برای جدا کردن اسامی استفاده نشود.
 • اگر تعداد نویسندگان ۶ نفر و یا کمتر باشد، ذکر اسامی همه آنها ضرورت دارد. در صورتی که تعداد نویسندگان بیشتر از ۶ نفر باشد، نام ۶ نویسنده اول ذکر گردد و بعد از آن " et al. " آورده شود.
 
 • نحوه نگارش منابعی که به صورت مقاله هستند:
نام خانوادگی نویسنده (گان) حرف اول نام نویسنده (گان)، عنوان مقاله. نام اختصاری مجله سال انتشار، دوره مجله; شماره مجله: صفحه شروع و خاتمه مقاله.
۱.Clarke JO, Mullin GE, A review of complementary and alternative approaches to immunomodulation, Nutr Clin Pract ۲۰۰۸; ۲۳(۱): ۴۹-۶۲.
 • کتاب:
نام خانوادگی نویسنده (گان)، حرف اول نام نویسنده (گان)، عنوان کتاب، محل نشر کتاب: سال انتشار، شماره صفحات.
۲. Zhou XH., Obuchowski NA, Mc Clish DK, Statistical methods in diagnostic medicine, John Wiley & Sons, Inc, New York, ۲۰۰۲.
 • منابع اینترنتی:
نام خانوادگی نویسنده (گان) [ در صورت وجود ]، حرف اول نام نویسنده (گان)، عنوان، Available from، Accessed.
۳. Lewis M, Focus group interviews in qualitative research: a review of the literature. Health Science Education, Faculty of Health Sciences. The University of Sydney, Available from: URL: http://www.Scu.edu.av/schools/gcmlar/orr/arow/rlewis.htm/, (Accessed: ۹ March ۲۰۰۷).
 • پایان نامه:
نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان، وجود عبارت (dissertation)، دانشگاه و محل ارایه پایان نامه، سال دفاع از پایان نامه.
۴. Martha LT, Design and implementation of nursing student clinical experiences and program effectiveness measured by NCLEX-RN pass rates, (Dissertation for the degree of Doctor of Education). Graduate college of Bowling Green State University, August ۲۰۰۶.
۱۴- علایم و اختصارات: از کلمات اختصاری استاندارد به جای کلمات کامل استفاده شود، تمام کلمات اختصاری غیرمتعارف، زمانی که برای بار اول استفاده می‌شود به طور کامل در داخل متن تعریف شود. از به کار بردن اختصارات در چکیده و عنوان بپرهیزید.
۱۵- مجله از درج مقالاتی که در دیگر مجلات داخلی و خارجی به چاپ رسیده باشد، معذور است.
۱۶- مجله حق رد یا قبول مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
۱۷- چاپ و انتشار نهایی مطالب مجله، پس از کسب اجازه از مدیر مسئول مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و با ذکر ماخذ مجاز است.
۱۸- در پایان، از نویسنده/گان محترم درخواست می‌شود با مطالعه مندرجات راهنمای نویسندگان و مشاهده نمونه مقالات چاپ شده در جدیدترین شماره مجله که در دسترس می‌باشد، مقاله خود را تنظیم و به دفتر مجله ارسال فرمایید.

برای دریافت فایل PDF راهنمای نویسندگان اینجا کلیک کنید
 

دفعات مشاهده: 16153 بار   |   دفعات چاپ: 929 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of North Khorasan University of Medical Sciences

Designed & Developed by: Yektaweb