مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با امتیاز علمی پژوهشی به صورت فصلنامه و به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی به چاپ و انتشار مقالات مربوط به علوم پزشکی و سلامت می پردازد . هدف این مجله علمی- پژوهشی کمک به رشد علمی کشور در راستای انتشار تحقیقات علمی محققین و پژوهشگران کشور می باشد. تا بیش از پیش در جهت ارتقای سلامت انسان ها گام بردارد.

این فصلنامه افتخار دارد که اواع مقالات با عناوین زیر را پذیرا باشد.

1- مقالات پژوهشی ( Original Article )

2- گزارش موارد ( Case Report)

3- گزارش موارد ( Review Article)

4- نامه به سردبیر ( Letter to editor)

5- گزارش کوتاه ( Brief Report)

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:
http://journal.nkums.ac.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب