[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 9، شماره 3 - ( 10-1396 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 299-304 برگشت به فهرست نسخه ها
اثرتجویزآگونیست GnRH (بوسرلین) برروی آندومتر رحم و هورمونهای استروئیدی موش‌های صحرایی ماده نابالغ
تهمینه پیروی1، هما یگانه وند 2، مرضیه ابراهیمی3
1- دانشیار، بافت شناسی، گروه آناتومی، بخش بافت شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2- پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
3- استادیار، مامایی، گروه مامایی، بخش مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
چکيده:   (525 مشاهده)
زمینه و هدف: بوسرلین یا آگونیست های هورمون آزاد کننده گنادوتروپین در مراکز نازایی برای به کنترل در آوردن ترشح هورمون های استروئیدی استفاده می شود هورمون آزادکننده گنادوتروپین دارای گیرنده در آندومتر رحم می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات آگونیست GnRH بر روی آندومتر رحم و ترشح هورمونهای استروئیدی در موش های صحرایی نابالغ است.
مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی مداخله ایی دوازده  سر  موش  صحرایی نژاد ویستار  ماده  30  روزه تهیه و به  دو  گروه آزمایش  و کنترل)6 n= ) تقسیم شدند. موش های صحرایی گروه آزمایش  µg/kg300   بوسرلین و گروه کنترل سرم فیزیولوژیک به همان میزان به مدت  پنج  روز  به صورت  زیر جلدی  تجویز شد. 24  ساعت  بعد، موش های  صحرایی بیهوش ، تشریح  و از قلب موش ها برای اندازه گیری هورمون های استروئیدی خون گیری شد سپس رحم خارج شد. نمونه های رحمی بعد از فیکساسیون ، پاساژ و مقطع گیری با PAS ,H&E رنگ آمیزی شدند. نتایج با آزمونهایU Mann-Whitney  و  T-testآنالیز شدند و سطح معنی داری p0/05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین ضخامت آندومتر در گروه آزمایش (23/349 ± 49/1240) و  در گروه کنترل (65/304 ±27/899)  میکرومتر  و   (001/0=P) است که از نظر آماری این اختلاف افزایش معنی دار بود. میانگین ارتفاع اپی تلیوم در گروه آزمایش و کنترل اختلاف معنی داری را نشان ندادند. همچنین سطح استروژن و پروژسترون در پلاسمای خون دو گروه اختلاف معنی داری را نشان ندادند.
نتیجه گیری: یافته های ما نشان داد که تزریق کوتاه مدت بوسرلین باعث افزایش ضخامت آندومتر رحم در موش های صحرایی نابالغ  می شود.
واژه‌های کلیدی: آندومتر، رحم، بوسرلین، استروژن و پروژسترون، موش صحرایی نابالغ
متن کامل [PDF 937 kb]   (189 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۶
فهرست منابع
52. Mousavifar N, Mirhosseini N. [Association endometrial thickness in third day of menstrual cycle and ovulation]. J Babol Univ Med Sci. 2000;3(7):32-6.
53. Basirat Z, Esmailzadeh S, Jorsaraei SGA, Firoozpour M, Abdolhashempour S. [Determining the best appropriate level of endometrial thickness in the outcome of intra-cytoplasmic sperm injection]. J Babol Univ Med Sci. 2012;14(14):15-21.
54. Finn CA, Martin L. The control of implantation. J Reprod Fertil. 1974;39(1):195-206. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4605229 [DOI:10.1530/jrf.0.0390195]
55. Bourgain C, Devroey P. The endometrium in stimulated cycles for IVF. Hum Reprod Update. 2003;9(6):515-22. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14714588 [DOI:10.1093/humupd/dmg045]
56. Hosie MJ, Murphy CR. Clomiphene citrate alters surface ultrastructure of uterine luminal epithelial cells. Acta Anat (Basel). 1992;145(2):175-8. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1441891 [DOI:10.1159/000147361]
57. Tan SL, Maconochie N, Doyle P, Campbell S, Balen A, Bekir J, et al. Cumulative conception and live-birth rates after in vitro fertilization with and without the use of long, short, and ultrashort regimens of the gonadotropin-releasing hormone agonist buserelin. Am J Obstet Gynecol. 1994;171(2):513-20. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8059833 [DOI:10.1016/0002-9378(94)90291-7]
58. Trindade CR, Camargos AF, Pereira FE. The effect of buserelin acetate on the uterus of adult rats: morphological aspects. Clin Exp Obstet Gynecol. 2008;35(3):198-201. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18754292
59. Brogden RN, Buckley MM, Ward A. Buserelin. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and clinical profile. Drugs. 1990;39(3):399-437. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2109679 [DOI:10.2165/00003495-199039030-00007]
60. Billig H, Furuta I, Hsueh AJ. Gonadotropin-releasing hormone directly induces apoptotic cell death in the rat ovary: biochemical and in situ detection of deoxyribonucleic acid fragmentation in granulosa cells. Endocrinology. 1994;134(1):245-52. http://dx.doi.org/10.1210/endo.134.1.8275940www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8275940
61. Kramer B, Magan A, de Wet G. Hyperstimulation affects vascular permeability at implantation sites in the rat endometrium. J Assist Reprod Genet. 1993;10(2):163-8. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8339022 [DOI:10.1007/BF01207741]
62. Stein B, Kramer B. The effect of exogenous gonadotropic hormones on the endometrium of the rat. J Anat. 1989;164:123-30. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2514174
63. Ertzeid G, Storeng R. The impact of ovarian stimulation on implantation and fetal development in mice. Hum Reprod. 2001;16(2):221-5. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11157810 [DOI:10.1093/humrep/16.2.221]
64. Rackow BW, Kliman HJ, Taylor HS. GnRH antagonists may affect endometrial receptivity. Fertil Steril. 2008;89(5):1234-9. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2007.04.060www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18410932
65. Jones RE, Lopez KH. Human Reproductive Biology. USA: Elsevier Inc.; 2006.
66. Marcondes FK, Bianchi FJ, Tanno AP. Determination of the estrous cycle phases of rats: some helpful considerations. Braz J Biol. 2002;62(4A):609-14. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12659010 [DOI:10.1590/S1519-69842002000400008]
67. Ghanadee A, Nasresfahani MH, Behdadipoor Z. [Effects of Nonpulsatile GnRH Agonist Administration on Ovaries of Immature Rats]. Yakhte Med J. 2004;6(23):124-31.
68. Armstrong DT. Alterations of progesterone metabolism in immature rat ovaries by luteinizing hormone. Biol Reprod. 1979;21(4):1025-33. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/526499 [DOI:10.1095/biolreprod21.4.1025]
69. Suszka-Switek A, Czekaj P, Pajak J, Skowronek R, Wrona-Bogus K, Plewka D, et al. Morphological and enzymatic changes caused by a long-term treatment of female rats with a low dose of gonadoliberin agonist and antagonist. Med Sci Monit. 2012;18(8):BR315-30. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22847193
70. Botte MC, Lerrant Y, Lozach A, Berault A, Counis R, Kottler ML. LH down-regulates gonadotropin-releasing hormone (GnRH) receptor, but not GnRH, mRNA levels in the rat testis. J Endocrinol. 1999;162(3):409-15. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10467232 [DOI:10.1677/joe.0.1620409]
71. Dohler KD, Wuttke W. Changes with age in levels of serum gonadotropins, prolactin and gonadal steroids in prepubertal male and female rats. Endocrinology. 1975;97(4):898-907. http://dx.doi.org/10.1210/endo-97-4-898www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1193012
72. Parborell F, Pecci A, Gonzalez O, Vitale A, Tesone M. Effects of a gonadotropin-releasing hormone agonist on rat ovarian follicle apoptosis: regulation by epidermal growth factor and the expression of Bcl-2-related genes. Biol Reprod. 2002;67(2):481-6. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12135885 [DOI:10.1095/biolreprod67.2.481]
73. Andreu C, Parborell F, Vanzulli S, Chemes H, Tesone M. Regulation of follicular luteinization by a gonadotropin-releasing hormone agonist: relationship between steroidogenesis and apoptosis. Mol Reprod Dev. 1998;51(3):287-94. http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1098-2795(199811)51:3<287::AID-MRD8>3.0.CO;2-Lwww.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9771649
74. Jelodar GA, Gholami S, Jafarpour F. Effect of GnRH on guinea pig endometrium at preimplantation stage. Indian J Exp Biol. 2007;45(3):242-6. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17373367
75. Fedele L, Marchini M, Bianchi S, Baglioni A, Bocciolone L, Nava S. Endometrial patterns during danazol and buserelin therapy for endometriosis: comparative structural and ultrastructural study. Obstet Gynecol. 1990;76(1):79-84. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2113661
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Peirouvi T, Yeganevand H, Ebrahimi M. The Effect of GnRH Agonist (Buserelin) Administration on the Uterus Endometrial and Steroidal Hormones of Prepubertal Female Rat. JNKUMS. 2018; 9 (3) :299-304
URL: http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1272-fa.html

پیروی تهمینه، یگانه وند هما، ابراهیمی مرضیه. اثرتجویزآگونیست GnRH (بوسرلین) برروی آندومتر رحم و هورمونهای استروئیدی موش‌های صحرایی ماده نابالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1396; 9 (3) :299-304

URL: http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1272-fa.htmlدوره 9، شماره 3 - ( 10-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی Journal of North Khorasan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.55 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3815