[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 9، شماره 3 - ( 10-1396 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 435-444 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی کارایی فرایند ازن زنی در حذف کل هیدروکربنهای نفتی از نفتاب
مهدی فرزادکیا1، مهدی قربانیان2، میترا غلامی1، احسان ابویی مهریزی 3
1- استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
3- دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکيده:   (730 مشاهده)
مقدمه: تولید مقادیر زیاد نفتاب در کشورهای نفت خیزی همانند ایران از معضلات مهم زیست محیطی می‌ باشد که بدلیل داشتن مقادیر بالایی از آلودگی (هیدروکربن‌های آلیفاتیک و آروماتیک) لزوم تصفیه و مدیریت آن کاملاً مشهود است. از آنجا که نفتاب حاوی مقادیر زیادی ترکیبات دیرتجزیه می‌باشد امروزه با استفاده از روش‌های شیمیایی به عنوان پیش تصفیه سیستم‌های ارزانتر برای تبدیل اولیه ترکیبات مقاوم به ترکیبات قائل تجزیه میانی به دلیل کاهش قائل ملاحظه در هزینه‌های بهره برداری دارای طرفداران زیادی می‌باشد.در این پژوهش راندمان حذف هیدروکربن‌های نفتی از نفتاب توسط فرایند شیمیایی ازن زنی بررسی شده است.
روش کار: مطالعه تجربی حاضر در مقیاس آزمایشگاهی در یک راکتور ایمپینجر انجام گردید. تأثیر عوامل مؤثر شامل زمان ازن زنی (10 تا40 دقیقه)، pH (12-6)، دوز ازن (mg/min10-1) و غلظت TPH(1/5-0/5g/l) بر راندمان حذف TPH مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 30 نمونه با استفاده از روش طراحی مرکب مرکزی در نظر گرفته شد و نتایج توسط روش سطح پاسخ و با استفاده از نرم افزار Design Expert7 و آزمون‌های آماری آنالیز واریانس و رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که در شرایط بهینه راندمان حذف TPH73/3 درصد بوده و و آزمون آنالیز واریانس و رگرسیون نشان داد مدل برازش شده تطابق بالایی با نتایج آزمایشگاهی دارد.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که فرایند ازن زنی می‌تواند به عنوان یک تکنیک مناسب و مؤثر در تصفیه نفتاب‌ها بکار گرفته شود.
واژگان کلیدی: نفتاب، اکسیداسیون شیمیایی، هیدروکربن‌های نفتی،طراحی مرکب مرکزی
 
واژه‌های کلیدی: نفتاب، اکسیداسیون شیمیایی، هیدروکربنهای نفتی، طراحی مرکب مرکزی
متن کامل [PDF 1136 kb]   (347 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
فهرست منابع
137. Fakhru'l-Razi A, Pendashteh A, Abdullah LC, Biak DR, Madaeni SS, Abidin ZZ. Review of technologies for oil and gas produced water treatment. J Hazard Mater. 2009;170(2-3):530-51. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.05.044PMID: 19505758
138. Ekins P, Vanner R, Firebrace J. Zero emissions of oil in water from offshore oil and gas installations: economic and environmental implications. J Clean Prod 2007;15(13-14):1302-15. DOI: 10.1016/j.jclepro.2006.07.014 [DOI:10.1016/j.jclepro.2006.07.014]
139. KhatibZ, Verbeek P. Water to Value - Produced Water Management for Sustainable Field Development of Mature and Green Fields. SPE International Conference on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production; Kuala Lumpur, Malaysia2013.
140. Ma H, Wang B. Electrochemical pilot-scale plant for oil field produced wastewater by M/C/Fe electrodes for injection. J Hazard Mater. 2006;132(2-3):237-43. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2005.09.043PMID: 16300884
141. de LimaRM, da Silva Wildhagen GR, da Cunha JW, Afonso JC. Removal of ammonium ion from produced waters in petroleum offshore exploitation by a batch single-stage electrolytic process. J Hazard Mater. 2009;161(2-3):1560-4. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.04.058PMID: 18508196
142. Ferro B, Smith M. Global Onshore and Offshore Water Production 2007 2017 [cited 2012]. Available from: http://www.touchoilandgas.com/global.
143. Bayati F, Shayegan J, Noorjahan A. Treatment of oilfield produced water by dissolved air precipitation/solvent sublation. J Petroleum Sci Eng. 2011;80(1):26-31. DOI: 10.1016/j.petrol.2011.10.001 [DOI:10.1016/j.petrol.2011.10.001]
144. Moussavi G, Barikbin B. Biosorption of chromium(VI) from industrial wastewater onto pistachio hull waste biomass. Chem Eng J. 2010;162(3):893-900. DOI: 10.1016/j.cej.2010.06.032 [DOI:10.1016/j.cej.2010.06.032]
145. Cha Z, Lin CF, Cheng CJ, Andy Hong PK. Removal of oil and oil sheen from produced water by pressure-assisted ozonation and sand filtration. Chemosphere. 2010;78(5):583-90. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2009.10.051PMID: 19931115
146. Rocha JHB, Gomes MMS, Fernandes NS, da Silva DR, Martínez-Huitle CA. Application of electrochemical oxidation as alternative treatment of produced water generated by Brazilian petrochemical industry. Fuel Proc Technol. 2012;96:80-7. DOI: 10.1016/j.fuproc.2011.12.011 [DOI:10.1016/j.fuproc.2011.12.011]
147. Pazos M, Iglesias O, Gomez J, Rosales E, Sanroman MA. Remediation of contaminated marine sediment using electrokinetic-Fentontechnology. J Ind Eng Chem. 2013;19(3):932-7. DOI: 10.1016/j.jiec.2012.11.010 [DOI:10.1016/j.jiec.2012.11.010]
148. Gargouri B, Gargouri OD, Gargouri B, Trabelsi SK, Abdelhedi R, Bouaziz M. Application of electrochemical technology for removing petroleum hydrocarbons from produced water using lead dioxide and boron-doped diamond electrodes. Chemosphere. 2014;117:309-15. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.07.067PMID: 25129707
149. Moussavi G, Ghorbanian M. The biodegradation of petroleum hydrocarbons in an upflow sludge-blanket/fixed-film hybrid bioreactor under nitrate-reducing conditions: Performance evaluation and microbial identification. Chem Eng J. 2015;280:121-31. DOI: 10.1016/j.cej.2015.05.117 [DOI:10.1016/j.cej.2015.05.117]
150. Poyatos JM, Mu-io MM, Almecija MC, Torres JC, Hontoria E, Osorio F. Advanced Oxidation Processes for Wastewater Treatment: State of the Art. Water Air Soil Pollut. 2009;205(1-4):187-204. DOI: 10.1007/s11270-009-0065-1 [DOI:10.1007/s11270-009-0065-1]
151. Oller I, Malato S, Sanchez-Perez JA. Combination of Advanced Oxidation Processes and biological treatments for wastewater decontamination--a review. Sci Total Environ. 2011;409(20):4141-66. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2010.08.061PMID: 20956012
152. Guolin J, Lijie X, Yang L, Wenting D, Chunjie H. Development of a four-grade and four-segment electrodialysis setup for desalination of polymer-flooding produced water. Desalin. 2010;264(3):214-9. DOI: 10.1016/j.desal.2010.06.042 [DOI:10.1016/j.desal.2010.06.042]
153. APHA A, and WEF. StandardMethods for the examination of water and wastewater Washington, DC: American Public Health Association; 2005. 21st [
154. Ramalho AMZ, Martínez-Huitle CA, Silva DRd. Application of electrochemical technology for removing petroleum hydrocarbons from produced water using a DSA-type anode at different flow rates. Fuel. 2010;89(2):531-4. DOI: 10.1016/j.fuel.2009.07.016 [DOI:10.1016/j.fuel.2009.07.016]
155. Fakhru'l-Razi A, Pendashteh A, Abidin ZZ, Abdullah LC, Biak DR, Madaeni SS. Application of membrane-coupled sequencing batchreactor for oilfield produced water recycle and beneficial re-use. Bioresour Technol. 2010;101(18):6942-9. DOI: 10.1016/j.biortech.2010.04.005PMID: 20434905
156. Moussavi G, Khosravi R, Farzadkia M. Removal of petroleumhydrocarbons from contaminated groundwater using an electrocoagulation process: Batch and continuous experiments. Desalin. 2011;278(1-3):288-94. DOI: 10.1016/j.desal.2011.05.039 [DOI:10.1016/j.desal.2011.05.039]
157. El-Naas MH, Al-Zuhair S, Al-Lobaney A, Makhlouf S. Assessment of electrocoagulation for the treatment of petroleum refinery wastewater. J Environ Manage. 2009;91(1):180-5. DOI: 10.1016/j.jenvman.2009.08.003PMID: 19717218
158. Zhao L, Ma J, Sun Z-z, Zhai X-d. Catalytic ozonationfor the degradation of nitrobenzene in aqueous solution by ceramic honeycomb-supported manganese. Appl Catal B: Environ. 2008;83(3-4):256-64. DOI: 10.1016/j.apcatb.2008.02.009 [DOI:10.1016/j.apcatb.2008.02.009]
159. Aghapour A, Moussavi G, Yaghmaeian K. Application of ozone for the removal of catechol from aquatic environment. J Urmia Univ Med Sci. 2015;26(7):561-70.
160. Mazloomi S, Nabizadeh Noudehi R, Noori Sepehr M. Efficiency of Response Surface Methodology for Optimizing Catalytic Ozonation Process with Activated Carbonin Removal of Petroleum Compound from Groundwater Resources. Health 2013;4(3):198-206.
161. Dehouli H, Chedeville O, Cagnon B, Caqueret V, Porte C. Influences of pH, temperature and activated carbon properties on the interaction ozone/activated carbon for a wastewater treatment process. Desalin. 2010;254(1-3):12-6. DOI: 10.1016/j.desal.2009.12.021 [DOI:10.1016/j.desal.2009.12.021]
162. Moussavi G, khavanin A, Alizadeh R. The integration of ozonation catalyzed with MgO nanocrystals and the biodegradation for the removal of phenol from saline wastewater. Appl Catal B: Environ. 2010;97(1-2):160-7. DOI: 10.1016/j.apcatb.2010.03.036 [DOI:10.1016/j.apcatb.2010.03.036]
163. de Oliveira TF, Chedeville O, Fauduet H, Cagnon B. Use of ozone/activated carbon coupling to remove diethyl phthalate from water: Influence of activated carbon textural and chemical properties. Desalin. 2011;276(1-3):359-65. DOI: 10.1016/j.desal.2011.03.084 [DOI:10.1016/j.desal.2011.03.084]
164. Wu J, Zhang H, Oturan N, Wang Y, Chen L, Oturan MA. Application of response surface methodology to the removalof the antibiotic tetracycline by electrochemical process using carbon-felt cathode and DSA (Ti/RuO2-IrO2) anode. Chemosphere. 2012;87(6):614-20. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2012.01.036PMID: 22342334
165. Chen ZB, Cui MH, Ren NQ, Chen ZQ, Wang HC, Nie SK. Improving the simultaneous removal efficiency of COD and color in a combined HABMR-CFASR system based MPDW. Part 1: optimization of operational parameters for HABMR by using response surface methodology. Bioresour Technol. 2011;102(19):8839-47. DOI: 10.1016/j.biortech.2011.06.089PMID: 21778052
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Farzadkia M, Ghorbanian M, Gholami M, Abouee Mehrizi E. Investigation of the Ozonation Process Efficiency in Total Petroleum Hydrocarbons Removal from Produced Waters. JNKUMS. 2018; 9 (3) :435-444
URL: http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1284-fa.html

فرزادکیا مهدی، قربانیان مهدی، غلامی میترا، ابویی مهریزی احسان. بررسی کارایی فرایند ازن زنی در حذف کل هیدروکربنهای نفتی از نفتاب. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1396; 9 (3) :435-444

URL: http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1284-fa.htmlدوره 9، شماره 3 - ( 10-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی Journal of North Khorasan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.35 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3816