[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 9، شماره 3 - ( 10-1396 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 474-484 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی کیفیت گزارش کارآزمایی های منتشر شده در مجلات پرستاری ایران
عباس حیدری 1، حسن شریفی2
1- استاد، مرکز تحقیقات مبتنی بر شواهد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
2- مربی، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
چکيده:   (886 مشاهده)
مقدمه: نتایج حاصل از کارآزمایی های تصادفی کنترل شده ) RCT ( تأثیر قابل توجهی در ارائه مراقبت پرستاری با کیفیت و پرستاری مبتنی بر شواهد دارد. با این حال، در مورد کیفیت گزارش کارآزمایی های منتشر شده در مجلات پرستاری ایران اطلاعاتی محدودی در دسترس میباشد. هدف این مطالعه ارزیابی کیفیت گزارش کارآزمایی های تصادفی کنترل شده منتشر شده در مجلات پرستاری بر اساس معیارهای کنسورت میباشد.
روش کار: این مطالعه به روش توصیفی مقطعی در سطح کشور ایران طراحی شد که بین اردیبهشت 1395 تا مهرماه 1395 انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمام مقالات از نوع کارآزمایی نمایه شده در پایگاههای اطلاعاتی داخلی شامل نمایه نشریات پرستاری ایران ) nindex.ir (، بانک اطلاعات نشریات کشور ) magiran ( و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ) SID ( و پایگاههای بین المللی شامل پابمد ) Pubmed ( و اسکوپوس ) SCOPUS ( در محدوده زمانی 5 ساله بین فروردین ماه 1390 )مارچ 2011 ( تا پایان اسفند ماه 1394 )مارچ 2016 ( میباشد. به طور کلی از 28 مجله پرستاری 1309 کارآزمایی بازیابی شد. نمونهای به تعداد 150 مقاله به روش تصادفی طبقهای بر اساس معیارهای ورود انتخاب شد. آخرین ویرایش چک لیست کنسورت ابزار اصلی این پژوهش بود.
یافته ها: میانگین نمره کلی کیفیت کارآزمایی ها بر اساس معیار کنسورت 87 / 3 ± 20 / 20 )حداقل 11 حداکثر 30 ) بود. میانگین قسمت روش اجرا و تصادفی سازی 81 / 1 ± 85 / 8 بود )حداقل 6 حداکثر 13 (. امتیاز کلی 50 درصد کارآزمایی ها کمتر از 20 بود و امتیاز روش شناسی 75 درصد کارآزمایی ها کمتر از 10 بود.
نتیجه گیری: بر اساس هرم شواهد، کارآزمایی ها نقش ارزندهای در تولید دانش تخصصی پرستاری برای حیطه های آموزش، بالین و جامعه دارند. ولی این کارآزمایی ها نه تنها باید به درستی طراحی و اجرا شوند، بلکه باید در قالب الگوهای استاندارد جهانی گزارش شوند. در این مطالعه مشخص شد که چه قسمتهایی از گزارش کارآزمایی های پرستاری نیاز به توجه بیشتر دارد. همچنین برخی راه کارها برای بهبود کیفیت گزارش ارائه شد.
واژه‌های کلیدی: گزارش تحقیقات، گزارش داده ها، کارازمایی بالینی، کنسورت، پژوهش پرستاری
متن کامل [PDF 813 kb]   (269 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
فهرست منابع
27. Grove SK, Burns N, Gray J. The practice of nursing research: Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. 7 ed: Saunders, Elsevier Inc; 2013.
28. Polit DF, Tatano Beck C. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Ninth ed: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
29. Stolberg HO, Norman G, Trop I. Randomized controlled trials. AJR Am J Roentgenol. 2004;183(6):1539-44. DOI: 10.2214/ajr.183.6.01831539PMID: 15547188
30. Borglin G, D AR. Bias in experimental nursing research: Strategies to improve the quality and explanatory power of nursing science. Int J Nurs Stud. 2010;47(1):123-8. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2009.06.016PMID: 19643408
31. Wood L, Egger M, Gluud LL, Schulz KF, Juni P, Altman DG, et al. Empirical evidence of bias in treatment effect estimates in controlled trials with different interventions and outcomes: meta-epidemiological study. BMJ. 2008;336(7644):601-5. DOI: 10.1136/bmj.39465.451748.ADPMID: 18316340
32. Mbuagbaw L, Thabane M, Vanniyasingam T, Borg Debono V, Kosa S, Zhang S, et al. Improvement in the quality of abstracts in major clinical journals since CONSORT extension for abstracts: a systematic review. Contemp Clin Trials. 2014;38(2):245-50. DOI: 10.1016/j.cct.2014.05.012PMID: 24861557
33. Lindsay B. Randomized controlled trials of socially complex nursing interventions: creating bias and unreliability? J Adv Nurs. 2004;45(1):84-94. PMID: 14675304 [DOI:10.1046/j.1365-2648.2003.02864.x]
34. Guo JW, Sward KA, Beck SL, Staggers N. Quality of reporting randomized controlled trials in cancer nursing research. Nurs Res. 2014;63(1):26-35. DOI: 10.1097/NNR.0000000000000007PMID: 24335911
35. Mills EJ, Ayers D, Chou R, Thorlund K. Are current standards of reporting quality for clinical trials sufficient in addressing important sources of bias? Contemp Clin Trials. 2015. DOI: 10.1016/j.cct.2015.07.019PMID: 26232560
36. McCrae N, Blackstock M, Purssell E. Eligibility criteria in systematic reviews: A methodological review. Int J Nurs Stud. 2015;52(7):1269-76. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2015.02.002PMID: 25726430
37. Moher D, Hopewell S, Schulz KF, Montori V, Gotzsche PC, Devereaux PJ, et al. CONSORT 2010 explanation and elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. Int J Surg. 2012;10(1):28-55. DOI: 10.1016/j.ijsu.2011.10.001PMID: 22036893
38. Mohammady M, Janani L. [Randomization in randomized clinical trials: From theory to practice]. Hayat. 2016;22(2):102-14.
39. Group TC. The CONSORT Statement: Consolidated Standards of Reporting Trials [cited 2016 October]. 2010:[Available from: http://www.consort-statement.org/.
40. Schulz KF, Altman DG, Moher D, Group C. CONSORT 2010 Statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. Trials. 2010;11:32. DOI: 10.1186/1745-6215-11-32PMID: 20334632
41. Levy PS, Lemeshow S. Sampling of populations: methods and applications: John Wiley & Sons; 2013.
42. Moradi M, Asadi-Samani M, Mobasheri M. [Evaluating the quality of materials and methods for writings of final proposal in clinical trial studies in Shahrekord University of Medical Sciences based on consort checklist]. J Clin Nurs Midwifery. 2013;2(4):1-7.
43. Cohen JW. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2 ed. Hillsdale: NJ: Lawrence Erlbaum Associates; 1988.
44. Peters JP, Hooft L, Grolman W, Stegeman I. Assessment of the quality of reporting of randomised controlled trials in otorhinolaryngologic literature - adherence to the CONSORT statement. PLoS One. 2015;10(3):e0122328. DOI: 10.1371/journal.pone.0122328PMID: 25793517
45. Ghimire S, Kyung E, Kang W, Kim E. Assessment of adherence to the CONSORT statement for quality of reports on randomized controlled trial abstracts from four high-impact general medical journals. Trials. 2012;13:77. DOI: 10.1186/1745-6215-13-77PMID: 22676267
46. Dwan K, Gamble C, Williamson PR, Kirkham JJ, Reporting Bias G. Systematic review of the empirical evidence of study publication bias and outcome reporting bias - an updated review. PLoS One. 2013;8(7):e66844. DOI: 10.1371/journal.pone.0066844PMID: 23861749
47. Kao LS, Tyson JE, Blakely ML, Lally KP. Clinical research methodology I: introduction to randomized trials. J Am Coll Surg. 2008;206(2):361-9. DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2007.10.003PMID: 18222393
48. Stommel M, Wills CE. Clinical research: Concepts and principles for advanced practice nurses. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2004.
49. Boutron I, Tubach F, Giraudeau B, Ravaud P. Blinding was judged more difficult to achieve and maintain in nonpharmacologic than pharmacologic trials. J Clin Epidemiol. 2004;57(6):543-50. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2003.12.010PMID: 15246122
50. Ayatollahi M-T, Jafari P, Ghaem H. [Evaluation of the Quality of Clinical Trials Published in the Medical Sciences Journal of Iran during 1380-1382]. Babol Univ Med Sci J. 1384;4(7):64-70.
51. Amanollahi A, hokraneh F, Mohammadhassanzadeh H, Ebrahimi-Kalan M, Gh. B. [Quality Assessment of Randomized Controlled Clinical Trials Indexed in PubMed Using CONSORT Statement]. Health Inf Manage. 2012;9(3):415.
52. Heydari A, Rad M. [The Methodological Accuracy in Interventional Medical Education Articles Published in Approved Iranian Journals from 2005 to 2013]. Strides Dev Med Educ. 2014;10(4):459-66.
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heydari A, Sharifi H. Evaluating the Quality of Trial Reports in Iranian Nursing Journals. JNKUMS. 2018; 9 (3) :474-484
URL: http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1289-fa.html

حیدری عباس، شریفی حسن. ارزیابی کیفیت گزارش کارآزمایی های منتشر شده در مجلات پرستاری ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1396; 9 (3) :474-484

URL: http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1289-fa.htmlدوره 9، شماره 3 - ( 10-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی Journal of North Khorasan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.34 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3862