[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 11 شماره 3 صفحات 14-21 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش بینی عوامل مؤثر بر اختلالات اسکلتی- عضلانی کاربران رایانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان به روش شبکه عصبی در سال 139
حسین الهی شیروانی ، ناصر هاشمی نژاد
چکيده:   (516 مشاهده)
مقدمه: در 20 سال اخیر ایستگاههای کار با رایانه درمحیطهای کاری و منازل مسکونی افزایش چشمگیری پیدا کرده کهباعث تسریع
درانجام کارها و صرفهجوییدر زمان، انرژیو منابع شدهاست. افزایش کار با رایانهو شرایط حاکمبر محیطهای کاری، انسان را درمعرض
ریسکفاکتورهای اختلالات اسکلتیعضلانی از قبیل پوسچر نامطلوب یا بحرانی اندامهای بدن، کار استاتیک، تکرار عمل، افزایش
فعّالیّتاستاتیک ماهیچهای پشتو شانه قرار دادهاست که این ریسکفاکتورها باروش ROSA ارزیابی میشوند. وزندهی این
ریسکفاکتورها با استفاده از الگوریتم شبکهعصبی انجام پذیرفت.
روش کار: مطالعه بهصورت مقطعی، در دانشگاه علومپزشکی کرمان، برروی 200 ایستگاهکاری انجامشد. ابتدا متغیرهای مؤثر بر
اختلالات اسکلتی-عضلانی با روش ROSA ، تعیین شده، و سپس نمره هریک از آنها تعیینشد. سپس نمره نهایی اختلالات اسکلتی-
عضلانی کار با رایانه تعیین و پس از پیش پردازشدادهها، پیشبینی تأثیر عوامل با استفاده از شبکهعصبی بهدست آمد. دادهها با
نرمافزار IBM SPSS Modeler 18.0 تجزیه-تحلیل شد.
یافتهها: میانگین نمرهنهایی ROSA ، صندلی، تلفن-مانیتور و موس-کیبورد بهترتیب برابر 91 / 0 ± 36 / 4 ، 06 / 1 ± 67 / 3 ، 09 / 1 ± 68 / 3
و 18 / 1 ± 66 / 3 بهدست آمد. 131 ایستگاهکار ) 5 / 65 %( نمرهای کمتراز 5 و 69 ایستگاه ) 5 / 34 %( نمرهای برابر وبالاتر از 5 دارند.
طبقنتایج شبکهعصبی عاملصندلی با وزن نرمال شده 41 %، عامل تلفن-مانیتور باوزن نرمالشده 31 % و نهایتاً موس-کیبورد با
وزننرمال شده 28 % بهترتیب عوامل مؤثر براختلالات کار بارایانه است.
نتیجهگیری: بیشترین وزن عوامل مؤثر براختلالات اسکلتی-عضلانی کار باکامپیوتر طبق اولویتبندی الگوریتم شبکهعصبی بهترتیب
برابرصندلی، سپس تلفن-مانیتور و موس-کیبورد است. درنتیجه بااصلاح ارگونومیک صندلی وجانمایی مناسب تلفن ومانیتور میتوان
از قسمت عمدهای از آسیبها جلوگیری کرد.
واژه‌های کلیدی: پیش بینی اختلالات اسکلتی- عضلانی ROSA شبکه عصبی
متن کامل [PDF 1989 kb]   (189 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: 1398/10/11 | پذیرش: 1398/10/11 | انتشار: 1398/10/11
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.KMU.REC.1397.227XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Elahi Shirvan H, Hasheminejad N. Predicting the Effective Factors on Musculoskeletal Disorders among Kerman University of Medical Sciences Computer Users through Neural Network Algorithm in 2018. JNKUMS. 2019; 11 (3) :14-21
URL: http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1892-fa.html

الهی شیروانی حسین، هاشمی نژاد ناصر. پیش بینی عوامل مؤثر بر اختلالات اسکلتی- عضلانی کاربران رایانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان به روش شبکه عصبی در سال 139. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1398; 11 (3) :14-21

URL: http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1892-fa.htmlدوره 11، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی Journal of North Khorasan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4157