:: دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 15-19 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین ژنوتیپ و شناسایی فیلوژنتیکی اکینوکوکوس گرانولوزوس از بافتهای پارافینی کیست هیداتید جراحی شده
فاطمه جعفرزاده حصاری، صابر رائقی، محسن آباد، فرهاد وفائی، سیدجواد سیدطبائی ، مهسا جعفرزاده
چکيده:   (944 مشاهده)
مقدمه: هیداتیدوزیس از مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است که توسط مرحله لاروی انگل
اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد میگردد. تاکنون 52 ژنوتیپ مجزا از این انگل ) G1-10 ( گزارش شده است. مرحله
کیستی در انسان به عنوان میزبان واسط اتفاق می افتد.
روش کار: این مطالعه گذشته نگر ) 5393 - 5386 ( بر روی 92 بیمار، که با تشخیص قطعی کیست هیداتیک تحت عمل
جراحی در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی بجنورد قرار گرفته بودند، انجام گرفت. بررسی پاتولوژیکی نشان داد که
62 نمونه در لایه زایای بافت کیست هیداتیک دارای پروتواسکولکس بودند. بعد از استخراج DNA از نمونههای پارافینه،
PCR-RFLP با استفاده از آنزیمهای محدود کننده Rsa I و Hep II بر روی ژن ITS1 انجام شد. در این مطالعه
بررسی فیلوژنتیکی با استفاده از ژن میتوکندریایی COX1 مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها: نتایج بدست آمده با الگوی برش آنزیمی ژن ITS1 و همچنین ترادف ژن COX1 و رسم درخت فیلوژنتیک
نشان میدهد که تمامی ژنوتیپ ها G1 یا سویه گوسفندی است. ترادف ها در بانک ژن جهانی با شماره دستیابی
KY485993 تا KY486007 قابل دسترسی است.
نتیجه گیری: با مطالعه دموگرافیکی و ویژگی ثبت شده بیماران و تعیین ژنوتیپ های انگل در استان بر اساس میزبان،
الگوی انتقال گوسفندی مطرح است. که میتوان الگوی پیشگیری مناسب را با توجه به زندگی روستایی ارائه داد.
واژه‌های کلیدی: اکینوکوکوس گرانولوزوس کیست هیداتیک فیلوژنتیک بجنورد اپیدمیولوژی
متن کامل [PDF 699 kb]   (468 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها